Prislista

Prislistan gäller från och med 2019-08-19 + moms

Fritt lastat Runemo Sort Kr/ton
Moränkross 0-8 60
Moränkross 0-18 60
Moränkross 0-40 57
Moränkross 0-80 55
Moränkross 0-120 50
Makadam 8-16 120
Osorterad morän 30
Frakt inom 15 km bil+släp ca 35ton 30
Enbart bil ca 17ton 40
Bilsläpvagn 150 kr/vagn inkl. Moms

Ring före

Emil Parhans 0705-78 38 20
Erik Olov Parhans 0705-78 38 18

Moränkross 0-8 är ett fint material, packer sig bra när man vill ha en slät yta. Lämplig underlag vid plattsättning, skyddsfyllning m.m.

Moränkross 0-18 är ett kanonmaterial till slitlager på grusvägar, planer, garageuppfarter m.m. Blir jättehårt, rekomenderas starkt!

Moränkross 0-40 är även det slitlager och bärlager. Tilll grusvägar, planer m.m. där hög bärighet önskas.

Moränkross 0-80 och 0-120 bärlager, bra där det skall fyllas upp och när hög bärighet efterfrågas, blir jättehårt efter första regnvädret.

Makadam 8-16 är krossad sten (single enbart sten) till grusgångar, dräneringar m.m.