Prislista

Prislistan gäller från och med 2022-06-01 + moms

Fritt lastat Runemo Sort Kr/ton
Moränkross 0-8 80
Moränkross 0-18 80
Moränkross 0-40 78
Moränkross 0-80 75
Moränkross 0-120 65
Makadam 8-16 131
Frakt inom 15 km bil+släp ca 35ton 40
Enbart bil ca 17ton 50
4 axl Lastbil 967 kr/ tim
4 axl Lastbil + 3 axl vagn 1292 kr/tim
Bilsläpvagn 200 kr/vagn inkl. Moms

Ring före

Emil Parhans 0705-78 38 20
Erik Olov Parhans 0705-78 38 18

Moränkross 0-8 är ett fint material, packer sig bra när man vill ha en slät yta. Lämplig underlag vid plattsättning, skyddsfyllning m.m.

Moränkross 0-18 är ett kanonmaterial till slitlager på grusvägar, planer, garageuppfarter m.m. Blir jättehårt, rekomenderas starkt!

Moränkross 0-40 är även det slitlager och bärlager. Tilll grusvägar, planer m.m. där hög bärighet önskas.

Moränkross 0-80 och 0-120 bärlager, bra där det skall fyllas upp och när hög bärighet efterfrågas, blir jättehårt efter första regnvädret.

Makadam 8-16 är krossad sten (single enbart sten) till grusgångar, dräneringar m.m.